Monday, April 21, 2014

B: Masset Haida - English


B

sablii = bread
b as in "boat"

Word beginning include:
ba, baa, be, bi, bli, buu

baadaa
(n) butter
 • baadagee

baadagaa
be buttered

balaasás
molasses
 • balaasís
 • balaasásgee
 • balaasísgee

balaasásgaa
be made with molasses, be covered with molasses

balbad
(n) velvet; corduroy
 • balbadgee

balbadgaa
be made of velvet, corduroy

ben kil.aa
(n) pain killer; analgesic
 • ben kil.aagee

bihhins
(n) bean
 • bihhinsgee

bii.aa
(n) beer
 • bii.aagee

biid
(n) dime
 • biidgee

biidgaa
cost a dime; be worth a dime, some kind of dime

biid ’inuwee
five cents

biid ’inuyaa
cost five cents; be worth five cents

biniigaa
(n) vinegar
 • biniigaagee

blig
(n) brick

buud
(n) boat
 • buudgee